• Boek 6 Artikel 64 (6:64 BW)

    Toerekening

    1. Komt tijdens het verzuim van de schuldeiser een omstandigheid op, die behoorlijke nakoming geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt, dan wordt dit niet aan de schuldenaar toegerekend, tenzij deze door zijn schuld of die van een ondergeschikte is tekortgeschoten in de zorg die in de gegeven omstandigheden van hem mocht worden gevergd.

    Jurisprudentie

    Hoge Raad, 3 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7821
    Op de schuldenaar rust tijdens het schuldeisersverzuim niet de (zorg)plicht een zaak (bij) te verzekeren tot de koopprijs.