• Boek 6 Artikel 69 (6:69 BW)

  Zuiveren

  1. Gedurende de bewaring kan de schuldeiser zijn verzuim slechts zuiveren door het in bewaring gestelde te aanvaarden.
  2. Zolang de schuldeiser het in bewaring gestelde niet heeft aanvaard, is de bewaargever bevoegd het uit de bewaring terug te nemen.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1643
  Einde van schuldeisersverzuim, door aanvaarding.