• Boek 6 Artikel 7 (6:7 BW)

    Gevolgen hoofdelijke verbondenheid

    1. Indien twee of meer schuldenaren hoofdelijk verbonden zijn, heeft de schuldeiser tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
    2. Nakoming door een der schuldenaren bevrijdt ook zijn medeschuldenaren tegenover de schuldeiser. Hetzelfde geldt, wanneer de schuld wordt gedelgd door inbetalinggeving of verrekening, alsmede wanneer de rechter op vordering van een der schuldenaren artikel 60toepast, tenzij hij daarbij anders bepaalt.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.