• Boek 6 Artikel 73 (6:73 BW)

    Aanbod derde

    1. Weigert de schuldeiser een aanbod van een derde, dan zijn deartikelen 60, 62, 63 en 66-70 ten behoeve van de derde van overeenkomstige toepassing, mits het aanbod aan de verbintenis beantwoordt en de derde bij de voldoening een gerechtvaardigd belang heeft.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.