• Boek 6 Artikel 76 (6:76 BW)

    Hulppersonen

    1. Maakt de schuldenaar bij de uitvoering van een verbintenis gebruik van de hulp van andere personen, dan is hij voor hun gedragingen op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk.

    Jurisprudentie