• Boek 6 Artikel 79 (6:79 BW)

    Executie en verrekening

    1. Is de schuldeiser wiens schuldenaar door een hem niet toe te rekenen oorzaak verhinderd is na te komen, desondanks in staat zelf zich door executie of verrekening het verschuldigde te verschaffen, dan is hij daartoe bevoegd.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.