• Boek 6 Artikel 8 (6:8 BW)

    Rechtsbetrekking schuldenaren

    1. Op de rechtsbetrekkingen tussen de hoofdelijke schuldenaren onderling is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.