• Boek 6 Artikel 84 (6:84 BW)

    Risico omslag

    1. Elke onmogelijkheid van nakoming, ontstaan tijdens het verzuim van de schuldenaar en niet toe te rekenen aan de schuldeiser, wordt aan de schuldenaar toegerekend; deze moet de daardoor ontstane schade vergoeden, tenzij de schuldeiser de schade ook bij behoorlijke en tijdige nakoming zou hebben geleden.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.