• Boek 6 Artikel 86 (6:86 BW)

    Weigeren zuivering

    1. De schuldeiser kan een na het intreden van het verzuim aangeboden nakoming weigeren, zolang niet tevens betaling wordt aangeboden van de inmiddels tevens verschuldigd geworden schadevergoeding en van de kosten.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.