• Boek 6 Artikel 89 (6:89 BW)

    Klachtplicht

    De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd.

    Toelichting


    Op grond van dit artikel dient de schuldeiser binnen redelijke termijn nadat hij een gebrek heeft ontdekt (of had moeten ontdekken) bij de schuldenaar te protesteren. Het is voor de schuldenaar van belang dat hem na zijn prestatie duidelijk is of hij nog met eventuele aanspraken rekening moet houden. Ook wordt zijn bewijspositie verslechterd indien veel tijd verstrijkt na prestatie en vóór protesteren door schuldeiser.

    Jurisprudentie