• Boek 6 Artikel 93 (6:93 BW)

    Aanmaning

    1. Voor het vorderen van nakoming van het boetebeding is een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring nodig in dezelfde gevallen als deze is vereist voor het vorderen van schadevergoeding op grond van de wet.

    Jurisprudentie

    Hoge Raad, 22 juni 2008, ECLI:NL:HR:2007:BA4122
    In beginsel is aanmaning tot voldoening van een boete noodzakelijk.