• Boek 6 Artikel 95 (6:95 BW)

    Schade

    1. De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft.

    Jurisprudentie

    Gerechtshof Den Haag, 4 oktober 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BU1865.
    Verlies van huurgenot is niet aan te merken als vermogensschade of ander nadeel in de zin van art. 6:95 BW