• Boek 7 Artikel 203 (7:203 BW)

    Terbeschikkingstelling gehuurde

    1. De verhuurder is verplicht de zaak ter beschikking van de huurder te stellen en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.