• Artikel 431a Rechtsvordering (431a Rv)

    Overgang bevoegdheid tenuitvoerlegging

    1. Indien de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een executoriale titel op een ander overgaat, kan de executie eerst worden aangevangen of voortgezet na betekening van deze overgang aan de geëxecuteerde.