• Artikel 447 Rechtsvordering (447 Rv)

  Geen beslag

  1. Geen beslag op roerende zaken mag, uit welken hoofde ook, gedaan worden:
   1. op het nodige bed en beddegoed van de geëxecuteerde en de inwonende leden van zijn gezin en op de kleren, waarmee zij gekleed en gedekt zijn;
   2. op de gereedschappen van ambachtslieden en werklieden, tot hun persoonlijk bedrijf behorende;
   3. op de in het huis voorhanden zijnde voorraad van spijs en drank, dienende tot de behoefte van het huisgezin, gedurende een maand;
   4. op het ingevolge artikel 642c in de kas der gerechtelijke consignaties gestorte bedrag.