Afdeling 3 – De verplichtingen van de huurder

Wijzigingsbevoegdheid huurder

De huurder is niet bevoegd de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen dan na schriftelijke toestemming van de verhuurder, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd. Indien het de huur van woonruimte betreft, verleent… lees meer »

Gebruik en bestemming

De huurder is slechts bevoegd tot het gebruik van de zaak dat is overeengekomen, en, zo daaromtrent niets is overeengekomen, tot het gebruik waartoe de zaak naar zijn aard bestemd is.

Goed huurder

De huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen.

Tegenprestatie huurder

De huurder is verplicht de tegenprestatie op de overeengekomen wijze en tijdstippen te voldoen.