Titel 9 – Vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging

Het recht dat toepasselijk is op vertegenwoordiging wordt bepaald door het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging (Trb. 1978, 138). Het verdrag is voor Nederland niet van toepassing op vertegenwoordiging inzake verzekeringen.