• Artikel 20 Faillissementswet (20 FW)

    Omvang faillissement

    1. Het faillissement omvat het gehele vermogen van de schuldenaar ten tijde van de faillietverklaring, alsmede hetgeen hij gedurende het faillissement verwerft.