xxx

Wat is consumentenkoop?

wat is consumentenkoopEen consumentenkoop is een koopovereenkomst waarin een roerende zaak door een professionele verkoper wordt verkocht aan een consument. Onder consument wordt verstaan: de koper die een natuurlijk persoon en geen professionele partij is. De consumentenkoop is geregeld in artikel 7:5 BW.