xxx

Wat is een boetebeding?

Wat is een boetebeding?Een boetebeding is een afspraak tussen partijen op grond waarvan een boete moet worden betaald, als een partij zijn verplichtingen niet (helemaal) nakomt. Boetebedingen komen in de praktijk veel voor. Bijvoorbeeld in arbeidsovereenkomsten en algemene voorwaarden staat vaak een boetebeding. Het boetebeding wordt geregeld in artikel 6:91 BW.