xxx

Wat is een concurrentiebeding?

Wat is een concurrentiebedingEen concurrentiebeding verbiedt het een werknemer om na afloop van zijn arbeidsovereenkomst bepaalde concurrerende werkzaamheden te verrichten. Vaak staat in een concurrentiebeding dat de werknemer na afloop van de arbeidsovereenkomst geen concurrent bedrijf mag starten, of bij een concurrerend bedrijf mag gaan werken. Het concurrentiebeding is geregeld in artikel 7:653 BW.