xxx

Wat is een eigendomsvoorbehoud?

een eigendomsvoorbehoudEen eigendomsvoorbehoud bepaalt dat het eigendom (nog) niet overgaat, bij het (af)leveren van een goed. Het eigendom gaat dan pas over als aan bepaalde voorwaarde is voldaan, vaak het voldoen van de koopprijs. Het eigendomsvoorbehoud is geregeld in artikel 3:92 BW.