xxx

Wat is een erfdienstbaarheid?

erfdienstbaarheidEen erfdienstbaarheid is een last op het ‘dienende’ erf, ten behoeve van het ‘heersende’ erf. Die last kan in beginsel bestaan uit een ‘dulden of een ‘niet doen’. Het recht van overpad is de meest voorkomende erfdienstbaarheid. Maar ook het recht op uitzicht is een voorbeeld van een erfdienstbaarheid. De erfdienstbaarheid wordt geregeld in artikel 5:70 BW.