xxx

Wat is een ingebrekestelling?

Wat is een ingebrekestelling Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarbij aan de schuldenaar een redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Als de schuldenaar niet binnen die termijn zijn verplichting nakomt, dan is hij in verzuim. De ingebrekestelling is geregeld in artikel 6:82 BW.