xxx

Wat is een natuurlijke verbintenis?

een natuurlijke verbintenisEen natuurlijke verbintenis is een verbintenis die niet bij een rechter kan worden afgedwongen. Denk bijvoorbeeld aan een dringende morele verplichting. Als een natuurlijke verbintenis wordt nagekomen, is overigens geen sprake van een onverschuldigde betaling. De natuurlijke verbintenis wordt geregeld in artikel 6:3 BW.