xxx

Wat is een onrechtmatige daad?

onrechtmatige daadDe onrechtmatige daad is geregeld in artikel 6:162 BW. Er is sprake van een onrechtmatige daad als er:

  1. inbreuk wordt gemaakt op een recht;
  2. strijd is met een wettelijke verplichting; of,
  3. wordt gehandeld in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid.