xxx

Wat is een verbintenis?

verbintenisEen verbintenis is een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meer personen. Een verbintenis verplicht de ene partij (de schuldenaar) tot een bepaalde prestatie. Een ander (de schuldeiser) heeft recht op deze prestatie. Een verbintenis kan worden gesloten tussen natuurlijke personen, maar ook rechtspersonen kunnen verbintenissen sluiten. Artikel 6:1 BW bepaalt dat verbintenissen slechts kunnen ontstaan als dit uit de wet voortvloeit.