xxx

Wat is erfpacht?

Wat is erfpachtErfpacht is het recht waarbij de erfpachter de bevoegdheid krijgt om een anders onroerende zaak te houden en te gebruiken. Voorbeelden daarvan zijn een boer die land van de gemeente in zijn gebruik heeft om gewassen te verbouwen. In Amsterdam staan veel huizen op grond die wordt verpacht door de gemeente.

 

Erfpacht is geregeld in artikel 5:85 BW.