xxx

Wat is handelingsonbekwaam?

Wat is handelingsonbekwaamHandelingsonbekwaam is de persoon, op grond van de wet geen geldige rechtsthandelingen kan verrichten voor zichzelf. De wet bepaalt dat minderjarige en onder curatele gestelden handelingsonbekwaam zijn. Als een handelingsonbekwame een rechtshandeling verricht, dan is die rechtshandeling meestal vernietigbaar. Handelingsonbekwaamheid is geregeld in artikel 3:32 BW.