xxx

 

Wat is mandeligheid?

mandeligheidMandeligheid is het hebben van mede eigendom op een onroerende zaak welke zich tussen twee erven in bevindt. Voorbeelden van mandeligheid zijn bijvoorbeeld: een heg, een afscheidingsmuur en een pad. Mandeligheid wordt geregeld in artikel 5:60 e.v. BW.