xxx

Wat is nietigheid?

nietigheidNietigheid betekent dat een rechtshandeling geen rechtsgevolg heeft, de handeling wordt ‘geacht’ nooit te hebben bestaan. Er is bijvoorbeeld sprake van nietigheid omdat sprake is van strijd met de wet, goede zeden of openbare orde, of omdat niet wordt voldaan aan een vormvereiste. Deze nietigheid is geregeld in artikel 3:39 en 3:40 BW.

 

Zie bijvoorbeeld: artikel 3:39 en 3:40 BW