xxx

Wat is ontbinding?

Wat is ontbindingOntbinding is een manier waarop een overeenkomst kan worden beëndigd. In beginsel rechtvaardigt elke tekortkoming ontbinding. Ontbinding kan om verschillende redenen. Artikel 6:265 BW gaat over de ontbinding wegens een tekortkoming. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: ontbinding wegens onvoorziene omstandigheden, artikel 6:258 BW, of ontbinding wegens non-conformiteit, artikel 7:22 BW.