xxx

 

Wat is opschorting?

OpschortingOpschorting is de bevoegdheid om een eigen verplichting uit te stellen als de andere partij zijn afspraken niet nakomt. In artikel 6:52 BW is de algemene opschortingsbevoegdheid neergelegd. Deze bevoegdheid geldt voor alle verbintenissen.