xxx

Wat is overmacht?

Wat is overmachtOvermacht is aan de orde als een tekortkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend. De schuldenaar mag geen schuld hebben aan de tekortkoming. Ook mag de tekortkoming niet voor zijn risico komen volgens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvatting. Bij overmacht kan de schuldeiser geen nakoming vorderen van de schuldenaar en heeft hij geen recht tip een schadevergoeding.

 

Overmacht is geregeld in artikel 6:75 BW.