xxx

Wat is productaansprakelijkheid?

ProductaansprakelijkheidProductaansprakelijkheid is de risicoaansprakelijkheid die op de producent van een product rust. Dit betekent dat de producent voor schade die is veroorzaak door een gebrek in het product aansprakelijk is. Niet van belang is de producent schuld heeft aan het ontstaan van het gebrek. De productaansprakelijkheid ziet alleen op de schade die het product veroorzaakt.

Productaansprakelijkheid wordt geregeld in artikel 6:185 BW.