xxx

Wat is verrekening?

Wat is verrekeningVerrekening is de bevoegdheid om de eigen vordering tegen een anders vordering ‘weg te strepen’. De vorderingen gaan dan tot hun gezamenlijk beloop teniet. Een schuldenaar mag zijn schuld verrekenen als hij van dezelfde wederpartij een prestatie kan vorderen, welke uit dezelfde rechtsverhouding is ontstaan.

Verrekening is geregeld in artikel 6:127 BW.