xxx

Wat is verzuim?

Wat is verzuimEr is sprake van verzuim als het niet op tijd nakomen van een verbintenis de schuldenaar kan worden toegerekend, of als nakoming blijvend onmogelijk is. In beginsel is er pas sprake van verzuim als de schuldenaar schriftelijk in gebreke is gesteld. Dit wordt een ingebrekestelling genoemd. Verzuim wordt geregeld in artikel 6:81 BW.

 

Verzuim is geregeld in artikel 6:81 BW.