xxx

Wat is wanprestatie?

Wat is wanprestatieVan wanprestatie is sprake als de schuldenaar niet of ondeugdelijk presteert en dit hem kan worden toegerekend. In het Nieuw BW (1992) wordt niet van wanprestatie maar van een toerekenbare tekortkoming gesproken. Als de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend is sprake van overmacht.

Wanprestatie is geregeld in artikel 6:74 BW.