xxx

Wat zijn onroerende zaken?

Wat zijn onroerende zakenOnroerende zaken zijn de zaken genoemd in artikel 3:3 BW, welke duurzaam met de grond zijn verenigd. Dit betekent dat moet worden worden beoordeeld of de zaak is bedoeld om duurzaam ter plaatse te blijven. Daarvoor speelt (onder meer) de bedoeling van de bouwer, voor zover die naar buiten kenbaar is, een rol.